top of page
Search

เทคนิควิธีดูแลแหวนเพชรให้สวยงามเล่นไฟอยู่เสมอ

แหวนเพชรน้ำงามนั้นคือเครื่องประดับที่คงอยู่ไปตลอดกับลูกค้าทุกท่านและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น อย่างไรก็ตามแหวนเพชรนั้นก็ต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อความสวยงามการเล่นไฟดีที่สุด ในบทความนี้ขอแนะนำวิธีการดูแลแหวนเพชรของลูกค้าทุกท่านให้สวยงามเสมอทำความสะอาดแหวนเพชรสม่ำเสมอหลังจากสวมใส่มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง

เวลาผ่านไป ฝุ่นละออง คราบมัน และ สารอื่นๆจะสะสมอยู่บนตัวเรือนและเพชร โดนเฉพาะด้านในหนามเตยและด้านใบหน้าเหลี่ยมเพชร ทำให้ความสวยงามของเพชรลดลง เพื่อให้เพชรสวยงามอยู่เสมอขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่และแปรงอ่อนๆ อย่างขนแปรงสีฟันอ่อนครับ หลังจากนั้นล้างน้ำอุ่นสะอาดเช็ดด้วยผ้าเนื้อนุ่มเก็บแหวนเพชรให้เรียบร้อยหลังสวมใส่

เมื่อไม่ได้ใส่แหวนเพชรแล้ว สำคัญที่สุดคือเก็บแหวนให้เรียบร้อยจากการโดนกระแทก ขีดข่วน โดยปกติแล้วแหวนเพชรควรเก็บในกล่องแหวนเชพรมิดชิด ด้วยวัสดุนุ่มเนื้ออ่อนและแยกจากเครื่องประดับชนิดอื่น เพราะเพชรถึงแม้จะมีความแข็งในระดับสูงสุดแต่หากเก็บด้วยกันกับเครื่องประดับอื่น มีโอกาสที่เพชรจะขูดกันเป็นรอยได้ครับ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเก็บแหวนเพชรในที่อุณภูมิสูงหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงบ่อย เพื่อป้องการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรือนระวังเวลาสวมใส่แหวนเพชร

ระวังใส่แหวนเพชรแล้วไปกระแทกกับสิ่งต่างๆ ระวังเวลาทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวขยับมือ หรือแม้แต่ในเคสที่โอกาสเกิดขึ้นแทบจะเป็นศูนย์อย่าง สุภาพสตรีท่านนึงสวมแหวนเพชรไปดูการแข่งกอล์ฟ PGA ที่สหรัฐ และ โดนลูกกอล์ฟที่ตีหลงมากระแทกแหวนเพชรจนเพชรหลุดจากแหวนครับ

นำเพชรมาให้มืออาชีพทำความสะอาดและตรวจสอบ

ลูกค้าสามารถนำสินค้ามาที่ร้าน Ralph Diamond ได้ทุกสาขาเพราะทำการตรวจสอบตัวเรือนความเรียบร้อยและทำความสะอาดครับ รวมทั้งเช็คและย้ำหนามเตยว่าอยู่ในสภาพดีเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เพชรตกสูญหายจากตัวเรือน


โดยสรุปแล้วแหวนเพชรก็ต้องการดูแลรักษาเพื่อความสวยงามเล่นไฟ การทำความสะอาดสม่ำเสมอ เก็บให้เรียบร้อยหลังสวมใส่ และ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีโอกาสเกิดความเสียหายกับตัวเรือน เพื่อให้แหวนเพชรล้ำค่าอยู่กับลูกค้าทุกท่านไปตลอดครับ

Comments


bottom of page