top of page
Search

ตัวอย่างผลงานคัดเพชร Cert GIA ให้ลูกค้า 2

Order แหวนเพชรนี้ ลูกค้าทำธุรกิจร้านอาหารหลายสาขาในกทม ต้องการซื้อแหวนเพชรให้กับแฟนสาวแอร์โฮสเตสสายการบินดัง โดยลูกค้ามีความต้องการจะซื้อเพชรขนาดประมาณ 1.8 กะรัต ในงบประมาณจำกัดเพราะช่วงโควิดทำให้ได้รับผลกระทบกับธุรกิจพอสมควร แต่ด้วยความที่ทั้งสองท่านคบหาดูใจกันมานานและคิดว่าได้เวลาเหมาะสมในการตัดสินใจแต่งานแล้ว เลยติดต่อทาง Ralph Diamond ให้ช่วยเลือกเพชร ลูกค้าให้ความสำคัญกับเรื่อง 4C ในแต่ละด้านเท่าๆกัน ทั้ง Color สีเพชร , Clarity ความสะอาด และ Cut การเจียระไน ทาง Ralph Diamond เลยได้เสนอเพชร Cert ให้ลูกค้าได้เลือกดังนี้


(1) 1.93 Carat, F Color, VS2, 3EX

(2) 1.80 Carat, F Color, VS2, 3EX

(3) 1.80 Carat, F Color, VS2, 3EX

(4) 1.79 Carat, D Color, VS2, 3EX


ทั้ง 4 เม็ดเป็นเพชร Certificate จาก GIA ตามความต้องการของลูกค้า ทาง Ralph Diamond เสนอเพชรให้ลูกค้าเลือกในช่วงน้ำหนัก ประมาณ 1.8 กะรัต แต่ด้วยงบประมาณจำกัดทางเราเลยเสนอเป็น F Color หรือ น้ำ 98 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วง Colorless ตามมาตรฐาน GIA และความสะอาดเป็น VS2 ต่ำสุดที่คงไว้ซึ่งความสวยงามของเพชร หากต่ำกว่านี้จะเป็น SI1 ซึ่งทางร้านมองว่าต่ำไปสำหรับเพชรประดับแหวน แต่อย่างไรก็ตามงาน Cut เป็น Triple Excellence ทั้งหมด เพื่อให้เกิดการเล่นไฟสูงสุดในด้าน Brightness & Brilliance ทีนี้เรามาวิเคราะห์เพชร Cert แต่ละเม็ดกัน


(1) 1.93 Carat, F Color, VS2, 3EX

เม็ดนี้น้ำหนักเกิน 1.8 กะรัต และ ในเรื่องสีและน้ำ อยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าต้องการ ในส่วนของเหลี่ยมมุม องศา Proportion ด้านการเจียระไนออกมา ถือว่าทำได้ดีมาก ด้วยความกว้างของ Table 57% ไม่ห่างจาก 55% เป็นค่านิยมสูงสุดมากเกินไป และประเภทของตำหนิเป็นผลึกคริสตัลอยู่ที่หน้าเพชร สามารถบ่งชี้ได้ว่านี้คือเพชรแท้ธรรมชาติ


(2) 1.80 Carat, F Color, VS2, 3EX

เม็ดนี้มีขนาดเล็กลงมาแต่จุดเด่นคือ ตำหนิไม่ได้อยู่ตรงกลางหน้าเพชร เมื่อดูจากใบ Certificate ในส่วนของ Clarity รูปเพชร รวมทั้งหน้า Table เหลี่ยมบนสุด ขนาด 56% ทำให้เหลี่ยมเพชรด้านข้างใหญ่ขึ้น การเล่นแสงทำได้ดีมากขึ้นกว่าเพชรที่หน้า Table กว้างเกิน 59% ขึ้นไป ถึงแม้จะอยู่ในเกณฑ์ 3EX ก็ตาม


(3) 1.80 Carat, F Color, VS2, 3EX

เม็ดนี้กับเม็ดที่สอง เพชรทั้งสองเม็ดเหมือนกันทั้งหมดตามหลัก GIA 4C แต่หากดูแบบละเอียดแล้วยังมีความแตกต่างในเรื่องของประเภท และ ตำแหน่งของตำหนิในเนื้อเพชร สำหรับเม็ดนี้ตำหนิเป็นผลึกคริสตัลอยู่ตรงกลางหน้าเพชร ต่างจากเม็ดที่สอง ที่มีตำหนิหลายๆแบบ กระจายตัวอยู่โดยรอบเยอะกว่า


(4) 1.79 Carat, D Color, VS2, 3EX

สำหรับเม็ดนี้น้ำหนักไม่ถึง 1.8 กะรัตแต่ที่ได้เพิ่มมคือ D Color หรือ น้ำ 100 ระดับสูงสุดของ GIA หากลูกค้าไม่ได้ต้องการเพชรที่น้ำหนักต้องตามเกณฑ์ขึ้นไปเพราะ ระหว่าง 1.79 กะรัต กับ 1.80 กะรัตมีความต่างของราคามากพอสมควร ถือว่าเม็ดนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Clarity นั้น มีตำหนิกระจายตัวอยู่ตามหน้าเพชร เป็นกลุ่มขนาดเล็ก


สังเกตว่าเพชรทั้ง 4 เม็ดนั้นโดยรวมหากเลือกตามหลัก 4C แล้ว ถือว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด แต่หากมองแบบละเอียดทั้ง 4 เม็ดยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของ Clarity ประเภทของตำหนิในเนื้อเพชร ไม่ว่าจะเป็น คริสตัลขนาดเม็ดทรายอยู่ตรงกลาง หรือ กลุ่มคริสตัลขนาดเล็กกระจายอยู่โดยรอบ ทาง Ralph Diamond สามารถอธิบายชี้แจงให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกได้แบบละเอียดจาก Certificate บางท่านชอบแบบคริสตัลอยู่ตรงกลางมองเห็นได้เมื่อส่องจาก Loupe 10X เพราะนี้คือสิ่งยืนยันเพชรแท้ธรรมชาติ หรือ ชอบแบบกลุ่ม ผลึกกระจาย ตัวโดยรอบไม่เด่นจนเกินไป


การเลือกเพชรให้ลูกค้า ยังรวมไปถึงด้าน Cutting ดูเหลี่ยมมุม องศา ถึงแม้ว่าเพชรจะได้ 3EX Triple Excellence แต่ในระดับนี้ยังถือว่ากว้างพอสมควรทำให้เพชร 3EX ความสวยงามเล่นไฟ Brilliance ไม่เท่ากัน ลูกค้าหลายท่านกังวล หรือ ไม่สบายใจในการเลือกตามหลัก 4C ว่าต้อง น้ำ 100 D Color หรือ ความสะอาดระดับ VVS ตลอดหรือไม่ซึ่งงบประมาณสูง ทาง Ralph Diamond สามารถเลือกเพชรให้เหมาะกับงบประมาณและความต้องการของลูกค้าได้ตามหลัก 4C ในการปรับเพิ่มลดเกณฑ์การเลือกเพชร เพื่อให้ได้ เพชรที่ลูกค้าต้องการ สำหรับวันสำคัญที่สุดของชีวิตการเลือกเพชร Certificate เสนอให้ลูกค้า หลังจากลูกค้าตกลงซื้อไม่เพียงแต่ตรวจสอบเลข Certificate ข้างขอบเพชรว่าตรงกับ Cert เท่านั้น แต่รวมถึงการส่องตรวจตำหนิในเพชร ว่าประเภทและตำแหน่งตรงกัน ตัวอย่างจากในรูปด้านบนจะเห็นเป็นผลึกคริสตัลสีขาวเล็กๆที่บริเวณตรงกลางหน้าเพชร เพื่อเป็นการการันตี 100% ว่าเพชรเม็ดนี้ตรงกับ Certificate ไม่มีเพชรสวม Cert มาเด็ดขาดสำหรับเพชรของ Ralph Diamond


bottom of page