top of page
Search

ตัวอย่างผลงานคัดเพชร Certificate ให้ลูกค้า

Order นี้ลูกค้าเป็น Country Manager ผู้บริหารธนาคารต่างชาติในไทยได้ติดต่อทาง Ralph Diamond มีความต้องการซื้อเพชรขนาดตั้งแต่ 2 กะรัตขึ้นไป หรือ 2.5 กะรัต โดยโจทย์ที่ลูกค้าให้คือ ขอให้ขนาดได้ตามที่ต้องการ เรื่องสีหรือน้ำของเพชร กับ ความสะอาดลูกค้าไม่ได้สนใจมากเท่าไรนัก โดยรวมให้ความสำคัญกับ ขนาด และ ราคามากที่สุด ทาง Ralph Diamond เลยได้เสนอ Certificate ของเพชรในกลุ่ม Near Colorless ให้ลูกค้าเลือกตามนี้

(1) I Color, VS1, 2.56 Carat, 3EX

(2) I color, VVS1, 2.11 Carat, 3EX

(3) J color VVS1, size 2.50 carat, 3EX

ทั้งหมดเป็น Certificate ของ HRD โดย Color หรือน้ำของเพชร อยู่ในกลุ่ม Near Colorless หรือ เกือบใส ในที่นี่เมื่อเทียบกับ Colorless จะติดสีเหลืองมาเล็กน้อย ที่นี้เรามาดูจุดเด่นของเพชรแต่ละเม็ดกัน

(1) I Color, VS1, 2.56 Carat, 3EXเม็ดนี้ขนาดเกิน 2.5 กะรัต และ ความสะอาดเป็น VS1 ซึ่งในระดับ VS1 นี้พอสสมติได้ว่ามี ผลึกคริสตัลขนาดประมาณเม็ดทราย อยู่ตำแหน่งใดแห่งหนึ่งไม่อยู่ตรงกลางหน้าเพชรเมื่อมองจากด้านบน นอกจากนี้ Fluorescence ยังเป็น Nil หรือ None ด้วยเมื่อเทียบกับมาตรฐาน GIA ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียว รวมทั้งการเจียระไน ความกว้างของหน้า Table เหลี่ยมบนสุดของเพชรอยู่ที่ 57% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก


(2) I color, VVS1, 2.11 Carat, 3EXขนาดเกิน 2.0 กะรัตขึ้นมา ความสะอาดระดับ VVS1 ซึ่งสูงมากที่สุดกรณีมีตำหนิเจือปนสูงกว่านี้คือ IF (Internal Flawless) แล้ว คือไม่มีตำหนิหรือสิ่งเจอปนเลยแม้แต่นิดเดียว กรณีนี้ พออนุมานได้ว่ามีตำหนิขนาดเม็ดฝุ่นเล็กๆ อยู่ด้านข้างไม่อยู่ตรงกลางหน้าเพชร


(3) J color VVS1 size 2.50 caratเม็ดนี้เมื่อเทียบกับเม็ดที่สอง ขนาดน้ำต่ำลงมา 1 ระดับคือ J Color แต่ได้น้ำหนักเพิ่มมาขนาด 2.5 Carat และความสะอาดเป็น VVS1 อย่างไรก็ตามในส่วนของ Fluorescence เป็นระดับ Slight คือมี Flu ในระดับจางๆ ซึ่งการที่เพชรมี Flu จะมีผลทำให้เพชรขุ่นได้ ทำให้เม็ดนี้ราคาไม่สูงไปกว่าเม็ดที่สองมากนัก หากเทียบทั้งสามเม็ดแล้ว แต่ละเม็ดมีจุดเด่นต่างกันไปอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าโดยตรง


เลือกเม็ดที่ 1 หากให้ความสำคัญกับ สี และ น้ำหนัก เม็ดนี้ขนาดเพชรได้มากกว่า 2.5 carat

เลือกเม็ดที่ 2 หากให้ความสำคัญกับ สี และ ความสะอาด ในระดับที่มีเพียงแค่เม็ดฝุ่นเล็กมาๆเจือปน

เลือกเม็ดที่ 3 หากให้ความสำคัญกับ น้ำหนัก และ ความสะอาด แต่ต้องระวังเรื่อง Fluorescence ในระดับ Slight ซึ่งอาจจะทำให้เพชรขุ่นได้


เพชรแต่ละเม็ดถึงแม้จะผ่านการออก Certificate มาแล้วก็ตาม ตามหลัก 4C แต่ยังมีรายละเอียดย่อยอีกมากที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญตามหลัก GIA 4C Grading ในการวิเคราะห์คุณภาพเพชร Cert แต่ละเม็ดในการเลือกให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุด

bottom of page